Hvordan skalerer jeg min virksomhed? Hvordan arbejder vi mere struktureret med salgsledelse? Og hvordan kommer vi videre med internationaliseringen?

Store spørgsmål er der nok af for virksomhedsejere. De dukker op ved skrivebordet, men også når man vender og drejer sig i sengen, står under bruseren og sidder i bilen. Og svarene udebliver ofte, fordi den daglige virksomhedsdrift sluger tiden.

Væsentlige strategiske spørgsmål hører oftest hjemme i bestyrelseslokalet. Men har virksomheden ikke en bestyrelse – typisk fordi loven ikke kræver det – kan et advisory board være et kærkomment alternativ. Bestyrelser har en tilsyns- og handlepligt, og derfor skal bestyrelser pr. definition også bruge tid på at udøve kontrol. Advisory boards er, som navnet angiver, alene rådgivende og har derfor ingen formel magt.

For nylig var jeg i dialog med en virksomhed om at træde ind i det nyoprettede advisory board. Deres begrundelse for at vælge et rådgivningspanel frem for en bestyrelse var, at de havde de styr på driften, men brug for en organisatorisk ramme til at give sparring om firmaets videre udvikling.  Derfor var et advisory board den rette løsning for dem.

"Modstå fristelsen til at sammensætte et ”buddy board.”

Et velfungerende advisory board mødes 4-5 gange årligt. Sammensætningen er alfa og omega. Den største fejl er at hyre såkaldte ”buddy boards”, hvor medlemmerne vælges inden for snævre omgangscirkler. Det er væsentligt, at medlemmer har branche- og sektorindsigt, men også at være bevidst om egne svagheder og manglende kompetencer, så boardet kan sammensættes af eksperter, der kan løfte virksomheden inden for salg, kommunikation eller noget tredje, hvor det knager i firmaets kompetenceprofil. Og sørg så endelig for at vælge nogen, som er så klare i spyttet, at de uden omsvøb kan udøve konstruktiv kritik.

Antallet af deltagere er ikke afgørende, men erfaringsmæssigt fungerer det godt med 4-5 personer. Det væsentlige for virksomhedsledelsen er at forberede møderne godt, gerne gøre dem tematiske, og ikke mindst at være åben og ærligt lægge udfordringerne på bordet. Rådgivningspaneler fyrer og hyrer ikke direktionen, så derfor er det ganske gratis at udstille firmaets – og ledelsens – svagheder og udfordringer.

Medlemmer af advisory boards kan hurtigt skiftes ud, og det er fornuftigt at evaluere sammensætningen på årlig basis. Uden aflønning er det svært at få de fremmeste eksperter på banen, men udgiften er generelt markant lavere end til en bestyrelse, hvor det formelle ansvar naturligvis også er større. Med de helt rette kompetencer og navne er der også god mulighed for at bruge rådgivningspanelet til ekstern profilering.

Og for alle dem, der i dag har en god og velfungerende bestyrelse, kan et advisory board være et godt supplement. Selv en rutineret bestyrelse kan have svært ved at dække alle aspekter, og et klassisk eksempel finder vi på digitaliseringsområdet, hvor det kan være nødvendigt at supplere de grå hår i bestyrelseslokalet med et advisory board, der alene arbejder med at rådgive om datadreven forretningsudvikling.

Så kære virksomhedsleder: Frem med ønskesedlen – og giv dig selv og din virksomhed en gave, der peger fremad.