Om Cambiamento

Jeg brænder for at bringe mennesker og virksomheder videre. Derfor er jeg ledelsesrådgiver helt ind til benet – og det giver mig endeløs glæde at være med til at tænde lyset i øjnene, når jeg rådgiver, giver sparring, underviser, fremlægger analyser eller holder foredrag.

Som ledelsesrådgiver trækker jeg på over 15 års erfaring som direktør. Jeg har været direktør i konsulenthuse, i IT-branchen, for rådgivende ingeniører og i offentlig sektor. Min lange og brede direktørerfaring har givet mig dyb erfaring med at lede i både medgang og modgang.

Jeg er ikke som alle andre direktører. Jeg er uddannet humanist i kommunikation og italiensk, elsker litteratur og er dybt fascineret af antikkens historier. Min baggrund gør, at jeg er god til mennesker. Jeg ser muligheder i personlige og faglige forskelligheder – og evner at skabe fælles mening og mål. Jeg tror på, at fælles arbejdsgejst er den største drivkraft for at skabe markedsledende løsninger, der sikrer høj indtjening.

Jeg betragter mig selv som akademisk håndværker. Jeg bygger løsninger sammen med mine kunder ved hjælp af akademiske metoder, når jeg yder ledelsesrådgivning inden for strategi og ledelse, underviser på mine kurser, holder foredrag eller faciliterer konferencer og seminarer.

Mine kunder er inden for en række brancher som: Rådgivende ingeniører, revisorer, advokater, IT-branchen, ejendomsudviklere, produktionsvirksomheder, pensionsselskaber, interesseorganisationer, fagforeninger, A-kasser, kommuner, statslige styrelser, universiteter, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Som ledelsesrådgiver arbejder jeg med fuld diskretion – og derfor vil jeg aldrig nævne mine kunders navn offentligt. Hvis du som fremtidig kunde ønsker referencer, kan jeg bede mine kunder om at udtale sig om mine ydelser og kvalitet.

I Cambiamento er jeg mig selv, men jeg samarbejder på fast basis med en række andre rådgivningsmiljøer og kan sætte det rigtige rådgiverteam sammen for at tackle dine udfordringer.

Curriculum Vitae

September 2016 – i dag

Indehaver af og ledelsesrådgiver i Cambiamento


I 2016 valgte jeg at forlade det sikre direktørjob og etablere Cambiamento, hvor min mission er at yde ledelsesrådgivning, der bringer mennesker og virksomheder videre. Jeg styrker virksomheder inden for strategi, forretningsudvikling og kommunikation. Jeg underviser ledelsesteams og medarbejdere og giver dem konkrete værktøjer til at håndtere udfordringerne. Jeg holder foredrag og faciliterer konferencer og større personalemøder. Og jeg blander mig i samfundsdebatten om fremtidens arbejdsmarked i min månedlige klumme på bagsiden af Berlingske Business.

Jeg er censor på Aalborg Universitet, CBS og Aarhus Universitet, er medlem af to aftagerpaneler på Aalborg Universitet og underviser et par gange årligt på Roskilde Universitet og Københavns Universitet.

August 2011 – august 2016

NIRAS, Executive director


Del af direktionen i NIRAS – en rådgivende ingeniørvirksomhed med cirka 1500 medarbejdere over hele verden. Direktøransvar for forretningsområdet ”Informatik” og gennem tiderne ansvarlig for ”NIRAS Konsulenterne”, ”International Consulting” samt havne- og jernbaneområdet. Fokus har været at skabe profitabel vækst, hvilket blandt andet er sket gennem kraftig omstrukturering og en professionel,målrettet markedstilgang. Ansvarlig for opkøb og integration af flere virksomheder i NIRAS. Herudover ansvar for udvikling af tværgående salgstilgang i NIRAS samt direktøransvar for tværgående udviklingsaktiviteter, innovation og kommunikation. Desuden ansvar for videre opbygning af virksomheden i Norge, herunder som bestyrelsesformand for fire datterselskaber i Norge og England.

Maj 2009 – juni 2011

Rambøll Informatik, Executive director


Del af tomandsdirektion i Rambøll Informatik A/S – en IT-virksomhed med 250 ansatte i Danmark og Sverige. Firmaets forretningsområder var udvikling og drift af forretningskritiske IT-systemer for såvel offentlige som private kunder. Ledelsesansvar var primært udvikling af strategi, salg og marked. Gennem professionalisering og trimning af organisation, salgsprocesser og kundetilgang voksede virksomheden organisk mere end 25% i 2010. Ansvar for at udvikle firmaets nye storkunde UNI-C, som serviceredes i et sourcing set-up. I perioden januar – juni 2011 medansvarlig for processen, der ledte op til Rambølls frasalg af informatikdivisionen til KMD.

Januar 2005 – april 2009

Rambøll Management Norge, Adm. dir


Etablering af den norske del af Rambøll Management, der i løbet af fire et halvt år voksede fra en person til en virksomhed med 40 medarbejdere. Virksomheden blevi 2008 og 2009 kåret som gazellevirksomhed i Norge og var fra første år en profitabel forretning med overskudsgrader på i snit 10 procent. Opbygning afspecialistkompetencer inden for strategi, evaluering, ledelsesrådgivning, survey og IT-rådgivning. Ansvarlig for at starte virksomheden fra bunden, etablere kundeforhold og opbygge virksomhedens kompetencer med udgangspunkt i det danske moderfirmas kompetencer og forretningsområder. I 2008 – 2009 etablering af ledelsesstruktur på mellemlederniveau.

Oktober 2000 – december 2004

Rambøll Management, Rådgiver


Konsulent, chefkonsulent og manager i den danske del af Rambøll Management. Projektleder på en række større strategi-, evaluerings- og udviklingsprojekter i både Danmark, Norge, Sverige og for EU-kommissionen. Ansvar for at etablere og udvikle rådgivningsforretning inden for fagfeltet e-læring. Gennem de 4 år voksede denne del af forretningen fra 1 til 10 mio. kr. i årlig omsætning. Rambøll Management var i disse år kendt som ekspertmiljø inden for fagfeltet i Norden.

November 1996 - september 2000

Konsulent og kst. centerchef - Center for Teknologistøttet Uddannelse


Konsulent og konstitueret centerchef ved Danmarks nationale videncenter for teknologistøttet uddannelse, som forvaltede 100 mio. kr. under Undervisningsministeriet til at fremme teknologibrug i danske uddannelser. Projektdeltager på en række strategiske udviklingsprojekter, herefter projektleder og i 1999 konstitueret som centerchef i halvandet år. Stillingen indebar ansvar for 25 ansatte, samarbejde med øverste ledelse i Undervisningsministeriet og bestyrelsesansvar. Varetog desuden rollen som sekretariatschef for rådgivningsgruppen for Danmarks Virtuelle Universitet under det daværende Forskningsministerium. Desuden i en periode konstitueret direktør for Learning Lab Denmark.