Vi spilder masser af tid på at netværke. Vi hamstrer alle mulige kontakter på LinkedIn, for vi tror, at kvantitet er kvalitet. Vi betaler i dyre domme for at være med i professionelle netværksgrupper, hvor vi møder op en gang om måneden og går skuffet derfra. For godt nok var småretterne i pausen lækre, og oplægget fra hende den kendte godt, men vi har for lidt til fælles med de andre netværksdeltagere.

Jeg har prøvet alt det der pseudonetværk. Og spildt min tid grænseløst. Med tiden er jeg blevet klogere og har fokuseret min netværkstid. For jeg lever af netværk – mine ideer og opgaver kommer ved at skabe og udvikle relationer, og jeg skal være god til det.

Jeg har ikke noget medfødt talent for at være god til at skabe netværk, men gennem tiden har jeg arbejdet sammen med nogle af de allerbedste netværkere, og som god konsulent har jeg planket deres tilgang og omformet dem til seks råd, som jeg i bedste netværksånd vil dele.

Råd 1: Definer formålet – hvorfor netværk?
Alt for mange glemmer at stille det grundlæggende spørgsmål: ”Hvorfor netværker jeg – med hvilket formål?” Er det for at fremme salg, finde mit næste job, styrke min faglige udvikling, for at udøve lobbyisme – eller noget helt femte? Når du er bevidst om formålet, kan du arbejde målrettet, og du kan arbejde på flere netværksarenaer med forskellige formål.

Råd 2: Lad lyst og kemi drive netværksarbejdet
Næste skridt er at gennemgå dine kontakter og finde ud af, hvem du har lyst til at netværke med. God personlig kemi er altafgørende for, at du tør at åbne dig op uden at være nervøs for, hvad ham det sure løg nu tænker. Drop ham, alle siger du burde tale med, hvis du i bund og grund ikke kan lide ham. Der er altid andre muligheder.

"Jeg har prøvet alt det der pseudonetværk. Og spildt min tid grænseløst.”

Råd 3: Du skal give (mindst) lige så meget, som du får
Essensen i netværk er, at udbyttet skal være ligeligt fordelt. Ingen gider på sigt at komme til møder, hvor værdien kun går en vej. Tænk din mødepartners potentielle udbytte igennem, inden du kontakter hende. Hvis ikke du gør det, får du svært ved at få næste møde i kalenderen. Du viser et enormt overskud ved at turde dele din viden, og hvis du forstår kunsten at læse din netværkspartner og være generøs med din viden, så er en langvarig relation måske skabt.

Råd 4: Tænk i dybe frem for brede relationer
Det tager tid at skabe gensidig tillid, og det sker ikke på et enkelt møde. I stedet for at plastre din kalender til med nye kontaktpunkter, så invester din tid i dem, der kan være med til at udvikle dig og dine mål – og hvor du fornemmer, at de har det på samme måde. Vurder, hvor meget du ønsker at åbne din privatsfære op, men vær bevidst om, at for mange indbefatter en dyb professionel relation også, at du åbner dele af dit private univers – og spørger ind til deres. Giv plads til den fortrolige og personlige samtale, som er afgørende i en tillidsfuld relation.

Råd 5: Hæng ikke fast i gamle netværk – og pas på med dine nærmeste
Du skal hele tiden udvide dit netværk, for dine mål og kompetencer ændrer sig. Det nytter ikke kun at dyrke gamle kollegaer og kunder, for du kommer til at låse dig fast i bestemt rolle. Pres dig selv til at investere i nye og forskellige relationer, så du kan udvikle alle dine sider.

Det er fristende at gøre dine nærmeste venner og familie til en del af dit professionelle netværk, men hold dig fra det, for der er for meget på spil – og ofte har man et for fastlåst syn på hinanden. Brug i stedet dine nærmeste til at udvikle dit netværk. De kender dig godt og kan måske introducere dig til 2-3 personer i deres netværk, som du matcher godt med.

Råd 6: Vær dit netværks Kirsten Giftekniv
Den ultimativt stærke netværker forstår at matche personer i sit netværk og skabe en relation mellem dem. Jeg kender en af Danmarks bedste ”mellemmænd”. Han forstår at bringe mig sammen med de helt rigtige i hans netværk. Han har en forbilledlig evne til at spotte, hvem der kan dække hvis behov i netværket. Og hvad giver det ham? En enorm taknemmelighedsgæld, som alle vil arbejde på at indfri. Så tænk igennem, hvordan du kan tage rollen som dit netværks Kirsten Giftekniv.