For mange nyslåede kandidater er konsulentbranchen en mulig karrierevej – ligegyldigt om de har en humanistisk, samfundsfaglig eller naturvidenskabelig baggrund. Konsulentfaget beskæftiger ifølge Dansk Industri over 125.000 ansatte – branchen er i vækst og dækker over både advokatselskaber, rådgivende ingeniører og managementkonsulenter. Vidt forskellige fagligheder, men med det til fælles, at forretningsmodellen er afregning pr. time på diverse kundeprojekter.

Mange nyuddannede har allerede i studietiden afprøvet deres konsulentevner gennem praktikophold og studenterjobs. Konsulentselskaberne benytter sig i høj grad af studerende, og de foretrækker at ansætte deres egne dygtige studentermedhjælpere som konsulenter, når de har færdiggjort deres studier. Ganske enkelt, fordi de kender forretningsmodellen og dermed kan bidrage til opgaveløsning og indtjening fra første arbejdsdag.

"Du skal bevise, at du kan omsætte din faglige viden til salgbare konsulentmetoder. Og så skal du sikre dig jobbet allerede i studietiden."

Hvis du ikke har haft praktikophold eller studenterjob i branchen, er du bagud på point i jobkonkurrencen. Men hvis du alligevel får muligheden for en ansættelsessamtale, skal du forstå at vinkle dine kompetencer: Ingen gider høre dig fortælle om dit speciale om teoretisk fysik eller italiensk middelalderlitteratur. Din faglighed er først interessant, når den kan omsættes til en faktura, og du skal bevise, at du forstår at transformere din faglighed til at være en fremragende akademisk håndværker, der har styr på sin værktøjskasse – en kasse, der er fuld af salgbare metodiske tilgange.

De store konsulenthuse har flere tusinde projekter kørende samtidig. Det er den maskine, du kommer ind i, og ofte bliver du ved ansættelsessamtaler prøvet af med en konkret kundecase. Her skal du vise, at du kan læse, hvilken type rådgivning kunden egentlig har brug: Er kunden afklaret over målet med projektet, eller har kunden henvendt sig for at få hjælp til at definere dette mål? Afhængig af projektets karakter skal du vise, at du er i stand til at arbejde enten systematisk / målrettet eller undersøgende / faciliterende. Og du skal vise, at du har et solidt overblik over både kvalitative og kvantitative metoder, som du kan sætte i spil og kombinere på rette tid og sted.

Du skal fremhæve, hvordan din faglighed og erfaring gør, at du kan agere som enten facilitator, analytiker, forretningsudvikler eller ekspert i et projekt.  En konsulent kan ikke være lige god til alle roller. Nogle er mest på hjemmebane som ekspert, hvor de indgår som sandhedsvidne i en udelukkende faglig diskussion, andre trives bedst som proceskonsulent med post-its og ”hvad synes du selv?” som yndlingsreplik. Men en konsulent skal være i stand til at læse kundens behov og applikere den rette tilgang på rette tid og sted. Det fungerer ikke at påtage sig ekspertrollen, når kunden har brug for proceshjælp eller omvendt. Derfor skal konsulenten lære at kunne agere i flere roller og inddrage kollegaer, når evnerne ikke længere rækker.

Og hvis du vil bringe små glædestårer frem i øjnene på din kommende chef, skal du vise forretningsforståelse: Understreg, at du først er kommet helt i mål, når kunden er tilfreds – og når du har bidraget med god projektøkonomi og en pose penge på bundlinjen.