Hverdagen nærmer sig med hastige skridt. Slut med sommerhus, vaffelis og hængekøje og goddag til alarmfunktion i mobilen, skjortestrygning og kø på vej til arbejde. Forhåbentlig har du fået hvilet ud, lært at kede dig lidt og mellem de små obligatoriske feriebumps også haft nogle stjernestunder sammen med familien.

Måske er du også blevet ”forundringsparat” hen over sommeren? Ordet forundringsparat kan tilskrives afgående forstander fra Testrup Højskole, Jørgen Carlsen, som lancerede ordet som modreaktion på det forslidte ord ”forandringsparat”. Sammen med innovativ, omstillingsparat og fleksibel ligger ordet forandringsparat højt på buzzword-listen over ord, som er så fortærskede og udvandede, at de er blevet ligegyldige fyldord, der alene udfordrer kvalmegrænsen.

Men forundringsparat er et interessant ord: Det beskriver en tilstand, hvor dit verdensbillede er nulstillet, hvor skyklapperne er fjernet, hvor du er åben, nysgerrig og klar til at se nye sammenhænge. Du er kort sagt parat til at undre dig over, hvorfor tingene er, som de nu engang er, og se bag om det bekendte. En tilstand, der er nærmest umulig at finde frem i en stresset hverdag, men som en god lang ferie kan bane vej for.

"Nej, ikke forandringsparat. Forundringsparat: Åben, nysgerrig og klar til at se nye sammenhænge."

Og det er en sund tilstand at tage med på arbejdet, når du møder ind igen efter ferien. Din virksomhed har brug for, at du undrer dig over de daglige rutiner, at du stiller spørgsmålstegn ved de gængse forretningsmodeller, og at du ikke accepterer svaret: ”Fint nok, men det har vi prøvet før!” I en evigt foranderlig verden kræver det at være banebrydende, at du stiller spørgsmålstegn ved rutinen, at du tør undre dig og skaber grundlaget for ændringer. Og at du, hvis du er udstyret med chefkasket, lytter særligt intenst til den solbrændte kollega, der starter sætningen med: ”Det undrer mig, at…”. For i det, der følger, kan der ligge noget nyskabende.

At være forundringsparat viser overskud. Det vidner om en mental adræthed – skabt af impulser langt fra hverdagens vante trummerum. Og nu tænker du måske: ”Hvordan kan jeg få fat i det der forundringsparathed?”

Ja, desværre er svaret kedeligt, for det er nemlig fuldstændig individuelt. Men jeg ved, hvad der virker for mig. Jeg har brugt en del af sommeren på at hjemsøge arnestedet for begrebet – jeg har været på højskole. Så langt væk fra mit daglige virke som muligt har jeg udfordret mig selv ved at kaste mig udi teaterimprovisation, korsang og hørt et to-timers foredrag om HIFI-klubben i Slagelse. Jeg finder forundringsparatheden ved at gøre noget helt anderledes, træde ud af komfortzonen og være sammen med mennesker, jeg ellers aldrig ville møde.

Spørgsmålet er, hvor du finder forundringsparatheden? Og vent endelig ikke med at finde den i næste sommerferie. Nej, tænk godt igennem, hvor du i løbet af året kan finde frem til de honningdepoter, som kan hjælpe dig med at skrælle automatreaktionerne af dig selv og skabe følelsen af, at du hele året rundt har sandstrand mellem tæerne. Honningdepoterne udvikler din evne til at spotte de uhensigtsmæssige rutiner og forbedrer din evne til at skabe forandring gennem forundring.