Dette er skrevet i mørkningen.

Spørg dine ældste familiemedlemmer om mørkningen, og de vil fortælle dig, at mørkningen er det tusmørke, der forekommer lige efter solnedgang, når dagslyset gradvis forsvinder.

I mørkningen samles familien foran kaminen og fortæller hinanden historier, mens mørket sænker sig i stuen. Intet kunstigt lys, ingen tændte skærme: al opmærksomheden samlet om historierne. Kroppen går lidt i dvaletilstand, fortællerstemmen skærer gennem stilheden og suger alt og alle med sig ind i sin verden. I stilheden og mørket kommer vi til at dele sindbilleder.

Den amerikanske parallel til mørkningen hedder The Moth. Natsværmeren, der insisterende banker ind i lamperne på verandaen, er i USA blevet symbolet på den fredfyldte aftenstund, hvor historierne får frit løb på verandaen. Samtidig er The Moth navnet på en non-profit organisation, hvis mål er at flytte verandahistorierne til scenen og at dyrke og videreudvikle evnen til at fortælle – det vi også kalder storytelling.

Flere end 10.000 historier er det blevet til på de efterhånden mange scener på tværs af USA, hvor du blive storyteller for en aften.

Det er dog ikke helt let at komme på scenen.  Der stilles store krav til dine evner, det er uden manuskript, og du skal sætte tingene på spidsen. Historien skal have været med til at ændre livet en smule for dig – for så kan den også påvirke andre.

"Fortæl ikke, hvad du laver, eller hvordan du laver det. Fortæl i stedet, hvorfor du gør det."

Jeg er vild med fortællekunsten. Jeg er vokset op i det mørke Nordjylland, som har fostret nogle af de største danske fortællere. Alle kender Niels Hausgaard, færre kender Poul Erik Krogen, men han var også helt deroppe blandt stjernerne. Selv på projektøroplyste scener kan folk i deres liga skabe en mental mørkningsstemning og få alle med ind i et fælles sindbillede.

Fortællekunsten kan uomtvisteligt skabe engagement og motivation, ja det kan også skabe fælles tro og retning. Derfor er storytelling en integreret del af dagsordenen i danske virksomheder. Den gode fortælling kan tiltrække og fastholde både de gode kunder og de rigtige medarbejdere. At framevirkeligheden og skabe den unikke virksomhedsfortælling, der differentierer dig fra alle konkurrenter, kan give det lille ekstra pluspoint, der gør, at tingene går i din retning.

Og hvad skal din virksomhedsfortælling så være bygget op om, næste gang du samler kolleger eller kunder der i mørkningen? Her er jeg meget inspireret af Simon Sineks tanker om ”why, how, and what”, og hvordan du skal fokusere på ”why”. 

Fortæl ikke, hvad du laver, eller hvordan du laver det. Fortæl i stedet, hvorfor du gør det.

På nordjysk facon vil jeg sige, at jeg ikke en helt ringe fortæller. Men det er en frygtelig vanskelig disciplin, og man falder lynhurtigt igennem, hvis ikke man er bevidst på om at have nok fokus på ”why” i formidlingen. Et eksempel:

Tidligere på året blev jeg sat til vægs af et af vores ledelsestalenter, som jeg er mentor for. Han havde fået til opgave at udarbejde en forretningsplan for eksport af visse af vores ydelser til Norge. Et par uger efter han havde fået opgaven, greb han fat i mig:

”Hvorfor er det egentlig vigtigt, at vi skal til Norge med det her,” spurgte han.  ”Det kan jo skabe vækst,” svarede jeg. ”Hvorfor er det vigtigt”?,  (Pause.) ”Det er det, fordi vi så bliver større.” ”Jamen, hvorfor skal vi blive større,” insisterede han.

Her var jeg på nippet til blot at udspy ”FORDI DET SKAL VI BARE!” – men så forstod jeg pludselig, at jeg havde glemt at adressere ”why”-delen af opgaven. Jeg havde glemt at fortælle, at NIRAS skal vokse i Norge, fordi det er med til at skabe den positive udviklingsspiral.

Hvis vi i NIRAS forstår at skaffe flere og større opgaver, kan vi fastholde vore stærke medarbejdere, der ønsker nye og spændende udfordringer. Vi kan tiltrække flere stærke medarbejdere, som igen kan være med til at skaffe flere og endnu mere fagligt spændende opgaver og så videre. Den fortælling glemte jeg som præmis og inspiration til talentets arbejde og spildte dermed 14 dage af hans tid på frustration.

I dag er årets korteste dag. Jeg synes, at du skal bruge den til at tænke over, om du kan forbedre din egen fortællekunst. Bruger du for meget tid på ”what” og ”how” og al for lidt på ”why”? Er du med dine historier i stand til at skabe lys i mørket?

Det er ikke let uden træning, men opfordringen til at lave mørkning med dine nærmeste er hermed givet videre.