Vi kæmper hårdt om stjernemedarbejderne. Det gælder i særdeleshed for de virksomheder, der sælger viden: Her er medarbejderne lig med produktet. Dit firma kan næsten det samme som konkurrenterne, og du tager cirka samme priser som resten af branchen, men ordren går din vej, fordi Hans eller Mette har valgt at arbejde for dig.

Hans og Mette har dybe faglige kompetencer, men i tilgift er de stærkt dedikerede. Kunderne mærker deres engagementet, motivation og gode humør – alt det, der bare gør dem ”likeable”. Hvis der er brug for det, smider Hans og Mette uden at blinke et par ekstra timer om aftenen eller i weekenden. Og søreme om ikke også deres kollegaer virker til at have samme indstilling.

”De har en god virksomhedskultur i det firma”, tænker kunden. Ja, det har de! Og den kultur er helt afgørende for succes.

Med en stærk virksomhedskultur kan du som leder tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. De søger virksomheder med værdimæssig høj cigarføring, siger nej tak til de 10 procent ekstra i løn, konkurrenten kan give, for penge er ikke nær så vigtigt som at være del af et stærkt værdimæssigt fællesskab.

"Du har gjort det godt, når dine fortællinger ender som vandrehistorier, som medarbejderne broderer videre på."

Vi er i bekneb for fællesskaber. Vi ser ikke længere det samme i fjernsynet, vores børn går ikke i den samme skole, vi gider ikke holdsport mere, er ikke medlem af partier og kommer ikke i kirken. Arbejdet er – udover den nære familie –  ubetinget vores primære fællesskab, og det skal give mening. Arbejdet skal opfylde et grundlæggende behov for at tro på noget fælles.

Som øverste chef skal du være ledestjernen, og det er din pligt at forme fællesskabet. Du skal skabe den fortælling, der gør, at Hans og Mette vil kaste glans over kunderne fra din virksomhed – og ikke konkurrentens. Et amerikansk studie gengivet i Harvard Business Review viser, at hvis du som leder tager fat i at definere din virksomheds fælles værdisæt eller ”organizational identity”, vil det have en høj effekt på motivationen blandt medarbejderne.

Det er kort sagt din ledelsesopgave at definere hvorfor vi går på arbejde. Det er langt vigtigere end at fortælle hvad der skal laves, og hvordan det skal gøres. Du skal arbejde med at etablere værdifællesskabet og den fælles tro – ikke udforme faste regler.

Værdier har de fleste virksomheder. Sådan nogle ord som faglighed, kunden i centrum, fleksibilitet, flid og integritet. Floskelbingo eller almengyldige sandheder, som ikke forfører. De står bare der på side 2 i den 4-farvede brochure. Det er din opgave som leder at få ordene trukket ud af papiret, bære dem uden på tøjet, skabe de fortællinger, der gør, at ordene bliver sat sammen og gjort levende. Anekdoterne skal du ryste ud af ærmet. Du skal prædike og gentage værdierne, så du selv er ved at nå kvalmegrænsen.

Du skal udvikle din fortællekunst, så du er i stand til at skabe stemninger og sindbilleder. I bestyrelseslokalet og i banken kan du tale til logikken, men i dagligdagen skal du ramme i hjertet.

Og du ved, du har gjort det godt, når dine fortællinger ender som vandrehistorier, som medarbejderne broderer videre på. Når du hører Hans og Mette fortælle din historie videre i deres version, så er værdierne blevet levende. Kittet til at holde jer sammen er skabt, og din virksomhed har scoret et afgørende point i kampen om de bedste medarbejdere.