CV

September 2016 - idag

Selvstændig

Indehaver af Cambiamento

Firmaet  har jeg etableret for at udleve min drøm om at rådgive virksomheder inden for forretningsudvikling, strategi og kommunikation. Min styrke er at håndtere forandringsprocesser – det har jeg med succes gjort i 12 år som direktør. Den erfaring vil jeg bruge som rådgiver til at skabe værdi for mine kunder, øge deres indtjening, være med til at skabe stolthed og gejst blandt medarbejdere og højne respekten blandt mine kunders samarbejdspartnere og øvrige interessenter.

August 2011 – august 2016

NIRAS

Executive director

Del af direktionen i NIRAS – en rådgivende ingeniørvirksomhed med cirka 1500medarbejdere over hele verdenDirektøransvar for forretningsområdet ”Informatik” og gennem tiderne ansvarlig for ”NIRAS Konsulenterne”, ”International Consulting” samt havne- og jernbaneområdet. Fokus har været at skabe profitabel vækst, hvilket blandt andet er sket gennem kraftig omstrukturering og en professionel,lrettet markedstilgang. Ansvarlig for opkøb og integration af flere virksomheder i NIRASHerudover ansvar for udvikling af tværgående salgstilgang i NIRAS samt direktøransvar for tværgående udviklingsaktiviteter, innovation og kommunikationDesuden ansvar for videre opbygning af virksomheden i Norge, herunder som bestyrelsesformand for fire datterselskaber i Norge og England.

Maj 2009 – juni 2011

Rambøll Informatik

Executive director

Del af tomandsdirektion i Rambøll Informatik A/S – en IT-virksomhed med 250 ansatte i Danmark og Sverige. Firmaets forretningsområder var udvikling og drift af forretningskritiske IT-systemer for såvel offentlige som private kunder. Ledelsesansvar var primært udvikling af strategi, salg og marked. Gennem professionalisering og trimning af organisation, salgsprocesser og kundetilgang voksede virksomheden organisk mere end 25% i 2010. Ansvar for at udviklefirmaets nye storkunde UNI-C, som serviceredes i et sourcing set-up. I perioden januar – juni 2011 medansvarlig for processen, der ledte op til Rambølls frasalg af informatikdivisionen til KMD.

Januar 2005 – april 2009

Rambøll Management, Norge

Adm. dir

Etablering af den norske del af Rambøll Management, der i løbet af fire et halvt år voksede fra en person til en virksomhed med 40 medarbejdereVirksomheden blevi 2008 og 2009 kåret som gazellevirksomhed i Norge og var fra første år en profitabel forretning med overskudsgrader på i snit 10 procent. Opbygning afspecialistkompetencer inden for strategi, evaluering, ledelsesrådgivning, survey og IT-rådgivning. Ansvarlig for at starte virksomheden fra bunden, etablere kundeforhold og opbygge virksomhedens kompetencer med udgangspunkt i det danske moderfirmas kompetencer og forretningsområder. I 2008 – 2009 etablering af ledelsesstruktur på mellemlederniveau.

Oktober 2000 – december 2004

Rambøll Management

Rådgiver

Konsulent, chefkonsulent og manager i den danske del af Rambøll Management. Projektleder på en række større strategi-, evaluerings- og udviklingsprojekter i både Danmark, Norge, Sverige og for EU-kommissionen. Ansvar for at etablere og udvikle rådgivningsforretning inden for fagfeltet e-læring. Gennem de 4 år voksede denne del af forretningen fra 1 til 10 mio. kr. i årlig omsætning. Rambøll Management var i disse år kendt som ekspertmiljø inden for fagfeltet i Norden.

November 1996 - september 2000

Center for Teknologistøttet Uddannelse

Konsulent og Centerchef

Konsulent og konstitueret centerchef ved Danmarks nationale videncenter for teknologistøttet uddannelse, som forvaltede 100 mio. kr. under Undervisningsministeriet til at fremme teknologibrug i danske uddannelser. Projektdeltager på en række strategiske udviklingsprojekter, herefter projektleder og i 1999 konstitueret som centerchef i halvandet år. Stillingen indebar ansvar for 25 ansatte, samarbejde med øverste ledelse i Undervisningsministeriet og bestyrelsesansvar. Varetog desuden rollen som sekretariatschef for rådgivningsgruppen for Danmarks Virtuelle Universitet under det daværende Forskningsministerium. Desuden i en periode konstitueret direktør for Learning Lab Denmark.

Scroll to top